Ubezpieczenie w szkole

przez | 29 grudnia, 2021

Słuchacze szkół publicznych wszystkich poziomów mają ubezpieczenia w PZU. Na początku każdego roku edukacyjnego dokonują jednej płatności na ubezpieczenia z wykorzystaniem gabinetu. Ubezpieczenia w szkole są istotne, gdyż na lekcji wychowania fizycznego może dojść do urazu. W kilku szkołach istnieją sekretariaty pielęgniarki, a jeżeli już są, to pielęgniarka nie rezyduje w nim od pierwszej do ostatniej lekcji, poprzez wszelkie dni oświatowe. Pracownicy szkoły mają z kolei ubezpieczenie pracownicze, ubezpieczające ich w razie uszkodzenia ciała, uszczerbku na zdrowiu lub śmierci z powodu wypadku. Jeśli zajdzie taka sytuacja, to poszkodowanemu albo jego familii przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe wypłaca właściwej wysokości odszkodowanie. Odszkodowania w większości przypadków pokrywają straty poniesione przez poszkodowanego, no i też korzyści, utracone w toku szkody. Nie może być takiej sytuacji, ażeby odszkodowanie było wyższe niż wartość wyrządzonych strat. Odszkodowanie może się niestety obniżyć, jeśli pozostaną ziszczone warunki zawarte w umowie.

Informacje zaczerpnięte z:

http://www.kusy.eu http://www.olszowski.eu http://www.prusinski.eu http://www.fabianski.eu http://www.karkoszka.eu